Shri Vishnu Sahasra Namavali

Shri Vishnu Sahasra Namavali |  Shri Vishnu Sahasranamavali | श्री विष्णु सहस्र नामावलि | श्रीविष्णुसहस्रनामावलिः | Shri Vishnu Sahastra Namavali | Vishnu Sahasranamam | Vishnu Sahasranama | Vishnu Sahasranamam Lyrics | Vishnu Sahasranama Lyrics |Vishnu Sahasranamam Hindi Lyrics | Vishnu Sahasranama Hindi Lyrics | Vishnu Sahasranaam | Vishnu Sahasranaam Lyrics | Vishnu Sahastranama Lyrics | Vishnu Sahastranama Hindi Lyrics | Vishnu Sahasranaam Hindi Lyrics  | Vishnu Sahasranama  | Vishnu Sahastranama | Shri Vishnu Sahasranama | Shree Vishnu Shasranama | Sri Vishnu Sahastranama | विष्णुसहस्रनाम  | विष्णु सहस्त्रनाम । श्री विष्णु सहस्रनामम | श्री विष्णु सहस्रनाम  | vishnu sahasranamam lyrics in hindi|vishnu sahasranamam in hindi|vishnu sahasranamam lyrics in hindi| Visnu Sahasranama | 1000 Names of Lord Vishnu | Sahasranamavali of Lord Vishnu | भगवान विष्णु के हजार नाम 

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

 

 

Shri Vishnu Sahasra Namavali

 

 

अथ श्रीविष्णुसहस्रनामावलिः | 

॥ हरिः ॐ ॥

 

 1. ॐ विश्वस्मै नमः
 2. ॐ विष्णवे नमः
 3. ॐ वषट्काराय नमः
 4. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे /भूतभव्यभवत्प्रभुवे/ नमः
 5. ॐ भूतकृते नमः
 6. ॐ भूतभृते नमः
 7. ॐ भावाय नमः
 8. ॐ भूतात्मने नमः
 9. ॐ भूतभावनाय नमः
 10. ॐ पूतात्मने नमः
 11. ॐ परमात्मने नमः
 12. ॐ मुक्तानां परमायै गतये नमः
 13. ॐ अव्ययाय नमः
 14. ॐ पुरुषाय नमः
 15. ॐ साक्षिणे नमः
 16. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 17. ॐ अक्षराय नमः
 18. ॐ योगाय नमः
 19. ॐ योगविदां नेत्रे नमः
 20. ॐ प्रधानपुरुशेश्वराय नमः
 21. ॐ नारसिंहवपुषे नमः
 22. ॐ श्रीमते नमः
 23. ॐ केशवाय नमः
 24. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
 25. ॐ सर्वस्मै नमः
 26. ॐ शर्वाय नमः
 27. ॐ शिवाय नमः
 28. ॐ स्थाणवे नमः
 29. ॐ भूतादये नमः
 30. ॐ निधिरव्ययाय नमः
 31. ॐ संभयाय नमः
 32. ॐ भावनाय नमः
 33. ॐ भर्त्रे नमः
 34. ॐ प्रभवाय नमः
 35. ॐ प्रभवे नमः
 36. ॐ ईश्वराय नमः
 37. ॐ स्वयंभुवे नमः
 38. ॐ शंभुवे नमः
 39. ॐ आदित्याय नमः
 40. ॐ पुष्कराक्षाय नमः
 41. ॐ महास्वनाय नमः
 42. ॐ अनादिनिधनाय नमः
 43. ॐ धार्त्रे नमः
 44. ॐ विधात्रे नमः
 45. ॐ धातवे उत्तमाय नमः
 46. ॐ अप्रमेयाय नमः
 47. ॐ हृषीकेशाय नमः
 48. ॐ पद्मनाभाय नमः
 49. ॐ अमरप्रभवे नमः
 50. ॐ विश्वकर्मणे नमः
 51. ॐ मनुवे नमः
 52. ॐ त्वष्ट्रे नमः
 53. ॐ स्थविष्ठाय नमः
 54. ॐ स्थविराय धृवाय नमः
 55. ॐ अग्राह्याय नमः
 56. ॐ शश्वताय नमः
 57. ॐ कृष्णाय नमः
 58. ॐ लोहिताक्षाय नमः
 59. ॐ प्रतर्दनाय नमः
 60. ॐ प्रभूताय नमः
 61. ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः
 62. ॐ पविराय नमः
 63. ॐ मंगळाय परस्मै नमः
 64. ॐ ईशानाय नमः
 65. ॐ प्राणदाय नमः
 66. ॐ प्राणाय नमः
 67. ॐ ज्येष्ठाय नमः
 68. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 69. ॐ प्रजापतये नमः
 70. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 71. ॐ भूगर्भाय नमः
 72. ॐ माधवाय नमः
 73. ॐ मधुसूदनाय नमः
 74. ॐ ईश्वराय नमः
 75. ॐ विक्रमिणे नमः
 76. ॐ धन्विने नमः
 77. ॐ मेधाविने नमः
 78. ॐ विक्रमाय नमः
 79. ॐ क्रमाय नमः
 80. ॐ अनुत्तमाय नमः
 81. ॐ दुराधर्षाय नमः
 82. ॐ कृतज्ञाय नमः
 83. ॐ कृताय नमः
 84. ॐ आत्मवते नमः
 85. ॐ सुरेशाय नमः
 86. ॐ शरणाय नमः
 87. ॐ शर्मणे नमः
 88. ॐ विश्वरेतसे नमः
 89. ॐ प्रजाभवाय नमः
 90. ॐ अह्ने नमः
 91. ॐ संवत्सराय नमः
 92. ॐ व्यालाय नमः
 93. ॐ प्रत्ययाय नमः
 94. ॐ सर्वदर्शिनाय नमः
 95. ॐ अजाय नमः
 96. ॐ सर्वेश्वराय नमः
 97. ॐ सिद्धाय नमः
 98. ॐ सिद्धिये नमः
 99. ॐ सर्वादये नमः
 100. ॐ अच्युताय नमः
 101. ॐ वृषाकपये नमः
 102. ॐ अमेयात्माय नमः
 103. ॐ सर्वयोग विनिस्स्स्सृताय नमः
 104. ॐ वसुवे नमः
 105. ॐ वसुमनसे नमः
 106. ॐ सयाय नमः
 107. ॐ समात्मने नमः
 108. ॐ असम्मिताय नमः
 109. ॐ समाय नमः
 110. ॐ अमोघाय नमः
 111. ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः
 112. ॐ वृषकर्मणे नमः
 113. ॐ वृषाकृतये नमः
 114. ॐ रुद्राय नमः
 115. ॐ बहुशिरसे नमः
 116. ॐ बभ्रवे नमः
 117. ॐ विश्वयोनिये नमः
 118. ॐ शुचिश्रवसे नमः
 119. ॐ अमृताय नमः
 120. ॐ शाश्वताय नमः
 121. ॐ स्थाणवे नमः
 122. ॐ वरारोहाय नमः
 123. ॐ महातपसे नमः
 124. ॐ सर्वगाय नमः
 125. ॐ सर्वविद्भानवे नमः
 126. ॐ विश्वक्सेनाय नमः
 127. ॐ जनार्दनाय नमः
 128. ॐ वेदाय नमः
 129. ॐ वेदविदे नमः
 130. ॐ अव्यंगाय नमः
 131. ॐ वेदांगाय नमः
 132. ॐ वेदविदे नमः
 133. ॐ कवये नमः
 134. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः
 135. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 136. ॐ धर्मध्यक्षाय नमः
 137. ॐ कृताकृताय नमः
 138. ॐ चतुरात्मने नमः
 139. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः
 140. ॐ चौर्दंष्ट्राय नमः
 141. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 142. ॐ भ्राजिष्णवे नमः
 143. ॐ भोजनाय नमः
 144. ॐ भोक्ताय नमः
 145. ॐ सहिष्णवे नमः
 146. ॐ जगदादिजाय नमः
 147. ॐ अनघाय नमः
 148. ॐ विजयाय नमः
 149. ॐ जेत्रे नमः
 150. ॐ विश्वनोनिये नमः
 151. ॐ पुनर्वसुवे नमः
 152. ॐ उपेंद्राय नमः
 153. ॐ वामनाय नमः
 154. ॐ प्रांशवे नमः
 155. ॐ अमोघाय नमः
 156. ॐ शुचिये नमः
 157. ॐ ऊर्जिताय नमः
 158. ॐ अतींद्राय नमः
 159. ॐ संग्रहाय नमः
 160. ॐ सर्गाय नमः
 161. ॐ धृतात्मने नमः
 162. ॐ नियमाय नमः
 163. ॐ यमाय नमः
 164. ॐ वेद्याय नमः
 165. ॐ वैद्याय नमः
 166. ॐ सदायोगिने नमः
 167. ॐ वीरघ्ने /वीरहाय/ नमः
 168. ॐ माधवाय नमः
 169. ॐ मधुवे नमः
 170. ॐ अतींद्रियाय नमः
 171. ॐ महामायाय नमः
 172. ॐ महोत्साहाय नमः
 173. ॐ महाबलाय नमः
 174. ॐ महाबुद्धिये नमः
 175. ॐ महावीर्याय नमः
 176. ॐ महाशक्तिये नमः
 177. ॐ महाद्युतिये नमः
 178. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः
 179. ॐ श्रीमते नमः
 180. ॐ अमेयात्मने नमः
 181. ॐ महाद्रिधृते नमः
 182. ॐ महेष्वासाय नमः
 183. ॐ महीभर्ताय नमः
 184. ॐ श्रीनिवासाय नमः
 185. ॐ सतां गतये नमः
 186. ॐ अनिरुद्धाय नमः
 187. ॐ सुरानंदाय नमः
 188. ॐ गोविंदाय नमः
 189. ॐ गोविदां पतये नमः
 190. ॐ मरीचये नमः
 191. ॐ दमनाय नमः
 192. ॐ हंसाय नमः
 193. ॐ सुपर्णाय नमः
 194. ॐ भुजगोतमाय नमः
 195. ॐ हिरण्यनाभाय नमः
 196. ॐ सुतपसे /सुतपाय/ नमः
 197. ॐ पद्मनाभाय नमः
 198. ॐ प्रजापतये नमः
 199. ॐ अमृत्यवे नमः
 200. ॐ सर्वदृशे नमः
 201. ॐ सिंहाय नमः
 202. ॐ संधात्रे नमः
 203. ॐ संधिमते नमः
 204. ॐ स्थिराय नमः
 205. ॐ अजाय नमः
 206. ॐ दुर्मर्षणाय नमः
 207. ॐ शास्त्रे नमः
 208. ॐ विश्रुतात्मने नमः
 209. ॐ सुरारिघ्ने /सुरारिहाय/ नमः
 210. ॐ गुरवे नमः
 211. ॐ गुरुतमाय नमः
 212. ॐ धाम्ने नमः
 213. ॐ सत्याय नमः
 214. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः
 215. ॐ निमिषाय नमः
 216. ॐ अनिमिषाय नमः
 217. ॐ स्रग्विणे नमः
 218. ॐ वाचस्पतये उदाराय नमः
 219. ॐ अग्रण्ये नमः
 220. ॐ ग्रामण्ये नमः
 221. ॐ श्रीमते नमः
 222. ॐ न्यायाय नमः
 223. ॐ नेत्रे नमः
 224. ॐ समीरणाय नमः
 225. ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः
 226. ॐ विश्वात्माय नमः
 227. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 228. ॐ सहस्रपदे नमः
 229. ॐ आवर्तनाय नमः
 230. ॐ निवृतात्मने नमः
 231. ॐ संवृताय नमः
 232. ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः
 233. ॐ अहःसंवर्तकाय नमः
 234. ॐ वह्नये /वह्निये/ नमः
 235. ॐ अनिलाय नमः
 236. ॐ धरणीधराय नमः
 237. ॐ सुप्रसदाय नमः
 238. ॐ प्रसन्नात्मने नमः
 239. ॐ विश्वधृषे /विश्वधृगाय/ नमः
 240. ॐ विश्वभुजे /विश्वभुगाय/ नमः
 241. ॐ विभवे नमः
 242. ॐ सत्कर्त्रे नमः
 243. ॐ सत्कृताय नमः
 244. ॐ साधवे /साधुवे/ नमः
 245. ॐ जह्नवे /जह्नुवे/ नमः
 246. ॐ नाराणाय नमः
 247. ॐ नराय नमः
 248. ॐ असंख्येयाय नमः
 249. ॐ अप्रमेयात्मने नमः
 250. ॐ विशिष्टाय नमः
 251. ॐ शिष्टकृते नमः
 252. ॐ शुचये नमः
 253. ॐ सिद्धार्थाय नमः
 254. ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः
 255. ॐ सिद्धिदाय नमः
 256. ॐ सिद्धिसाधनाय नमः
 257. ॐ वृषाहिणे नमः
 258. ॐ वृषभाय नमः
 259. ॐ विष्णवे नमः
 260. ॐ वृषपर्वाय नमः
 261. ॐ वृषोदराय नमः
 262. ॐ वर्धनाय नमः
 263. ॐ वर्धमानाय नमः
 264. ॐ विविक्ताय नमः
 265. ॐ श्रुतिसागराय नमः
 266. ॐ सुभुजाय नमः
 267. ॐ दुर्धराय नमः
 268. ॐ वाग्मिने नमः
 269. ॐ महेंद्राय नमः
 270. ॐ वसुदाय नमः
 271. ॐ वसवे /वसुवे/ नमः
 272. ॐ नैकरूपाय नमः
 273. ॐ बृहद्रूपाय नमः
 274. ॐ शिपिविष्टाय नमः
 275. ॐ प्रकाशनाय नमः
 276. ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः
 277. ॐ प्रकाशात्मने नमः
 278. ॐ प्रतापनाय नमः
 279. ॐ ऋद्धाय नमः
 280. ॐ स्पष्टाक्षराय नमः
 281. ॐ मंत्राय नमः
 282. ॐ चंद्राशवे /चंद्रांशुवे/ नमः
 283. ॐ भास्करद्युतये नमः
 284. ॐ अमृतांशुद्भवाय नमः
 285. ॐ भानवे नमः
 286. ॐ शशबिंदवे /शशबिंदुवे/ नमः
 287. ॐ सुरेश्वराय नमः
 288. ॐ औषधाय नमः
 289. ॐ जगतः सेतवे नमः
 290. ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः
 291. ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः
 292. ॐ पवनाय नमः
 293. ॐ पावनाय नमः
 294. ॐ अनलाय नमः
 295. ॐ कामघ्ने /कामहाय/ नमः
 296. ॐ कामकृते नमः
 297. ॐ कांताय नमः
 298. ॐ कामाय नमः
 299. ॐ कामप्रदाय नमः
 300. ॐ प्रभवे /प्रभुवे/ नमः
 301. ॐ युगादिकृते नमः
 302. ॐ युगावर्ताय नमः
 303. ॐ नैकमायाय नमः
 304. ॐ महाशनाय नमः
 305. ॐ अदृश्याय नमः
 306. ॐ अव्यक्तरूपाय नमः
 307. ॐ सहस्रजिते नमः
 308. ॐ अनंतजिते नमः
 309. ॐ इष्टाय नमः
 310. ॐ अविशिष्टाय नमः
 311. ॐ शिष्टेष्टाय नमः
 312. ॐ शिखंडिने नमः
 313. ॐ नहुषाय नमः
 314. ॐ वृषाय नमः
 315. ॐ क्रोधघ्ने /क्रोधहाय/ नमः
 316. ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः
 317. ॐ विश्वबाहवे नमः
 318. ॐ महीधराय नमः
 319. ॐ अच्युताय नमः
 320. ॐ प्रथिताय नमः
 321. ॐ प्राणाय नमः
 322. ॐ प्राणदाय नमः
 323. ॐ वासवानुजाय नमः
 324. ॐ अपांनिधये नमः
 325. ॐ अधिष्टानाय नमः
 326. ॐ अप्रमत्ताय नमः
 327. ॐ प्रतिष्ठिताय नमः
 328. ॐ स्कंदाय नमः
 329. ॐ सकंदधराय नमः
 330. ॐ धुर्याय नमः
 331. ॐ वरदाय नमः
 332. ॐ वायुवाहनाय नमः
 333. ॐ वासुदेवाय नमः
 334. ॐ बृहद्भानवे नमः
 335. ॐ आदिदेवाय नमः
 336. ॐ पुरंदराय नमः
 337. ॐ अशोकाय नमः
 338. ॐ तारणाय नमः
 339. ॐ ताराय नमः
 340. ॐ शूराय नमः
 341. ॐ शौरये /शौरिये/ नमः
 342. ॐ जनेश्वराय नमः
 343. ॐ अनुकूलाय नमः
 344. ॐ शतावर्ताय नमः
 345. ॐ पद्मिने नमः
 346. ॐ पद्मेनिभेक्षणाय नमः
 347. ॐ पद्मनाभाय नमः
 348. ॐ अरविंदाक्षाय नमः
 349. ॐ पद्मगर्भाय नमः
 350. ॐ शरीरभृते नमः
 351. ॐ महर्द्धये नमः
 352. ॐ ऋद्धाय नमः
 353. ॐ वृद्धात्माय नमः
 354. ॐ महाक्षाय नमः
 355. ॐ गरुडध्वजाय नमः
 356. ॐ अतुलाय नमः
 357. ॐ शरभाय नमः
 358. ॐ भीमाय नमः
 359. ॐ समयज्ञाय नमः
 360. ॐ हविर्हरये नमः
 361. ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः
 362. ॐ लक्ष्मीवते नमः
 363. ॐ समितिंजयाय नमः
 364. ॐ विक्षराय नमः
 365. ॐ रोहिताय नमः
 366. ॐ मार्गाय नमः
 367. ॐ हेतवे नमः
 368. ॐ दामोदराय नमः
 369. ॐ सहाय नमः
 370. ॐ महीधराय नमः
 371. ॐ महाभागाय नमः
 372. ॐ वेगवते नमः
 373. ॐ अमिताशनाय नमः
 374. ॐ उद्भवाय नमः
 375. ॐ क्षोभणाय नमः
 376. ॐ देवाय नमः
 377. ॐ श्रीगर्भाय नमः
 378. ॐ परमेश्वराय नमः
 379. ॐ करणाय नमः
 380. ॐ कारणाय नमः
 381. ॐ कर्त्रे नमः
 382. ॐ विकर्त्रे नमः
 383. ॐ गहनाय नमः
 384. ॐ गुहाय नमः
 385. ॐ व्यवसाय नमः
 386. ॐ व्यवस्थानाय नमः
 387. ॐ संस्थानाय नमः
 388. ॐ स्थानदाय नमः
 389. ॐ ध्रुवाय नमः
 390. ॐ परर्द्धये नमः
 391. ॐ परमस्पष्टाय नमः
 392. ॐ तुष्टाय नमः
 393. ॐ पुष्टाय नमः
 394. ॐ शुभेक्षणाय नमः
 395. ॐ रामाय नमः
 396. ॐ विरामाय नमः
 397. ॐ विरताय नमः
 398. ॐ मार्गाय नमः
 399. ॐ नेयाय नमः
 400. ॐ नयाय नमः
 401. ॐ अनयाय नमः
 402. ॐ वीराय नमः
 403. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः
 404. ॐ धर्माय नमः
 405. ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः
 406. ॐ वैकुंठाय नमः
 407. ॐ पुरुषाय नमः
 408. ॐ प्राणाय नमः
 409. ॐ प्राणदाय नमः
 410. ॐ प्रणवाय नमः
 411. ॐ पृथवे नमः
 412. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
 413. ॐ शत्रुघ्नाय नमः
 414. ॐ व्याप्ताय नमः
 415. ॐ वायवे /वायुवे/ नमः
 416. ॐ अधोक्षजाय नमः
 417. ॐ ऋतवे नमः
 418. ॐ सुदर्शनाय नमः
 419. ॐ कालाय नमः
 420. ॐ परमेष्ठिने नमः
 421. ॐ परिग्रहाय नमः
 422. ॐ उग्राय नमः
 423. ॐ संवत्सराय नमः
 424. ॐ दक्षाय नमः
 425. ॐ विश्रामाय नमः
 426. ॐ विश्वदक्षिणाय नमः
 427. ॐ विस्ताराय नमः
 428. ॐ स्थावरास्थाणवे नमः
 429. ॐ प्रमाणाय नमः
 430. ॐ बीजमव्ययाय नमः
 431. ॐ अर्थाय नमः
 432. ॐ अनर्थाय नमः
 433. ॐ महाकोशाय नमः
 434. ॐ महाभोगाय नमः
 435. ॐ महाधनाय नमः
 436. ॐ अनिर्विण्णाय नमः
 437. ॐ स्थविष्ठाय नमः
 438. ॐ अभुवे नमः
 439. ॐ धर्मयूपाय नमः
 440. ॐ महामखाय नमः
 441. ॐ नक्षत्रनेमये नमः
 442. ॐ नक्षत्रिणे नमः
 443. ॐ क्षमाय नमः
 444. ॐ क्षामाय नमः
 445. ॐ समीहनाय नमः
 446. ॐ यज्ञाय नमः
 447. ॐ इज्याय नमः
 448. ॐ महेज्याय नमः
 449. ॐ क्रतवे नमः
 450. ॐ सत्राय नमः
 451. ॐ सतांगतये नमः
 452. ॐ सर्वदर्शिने नमः
 453. ॐ विमुक्तात्माय नमः
 454. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 455. ॐ ज्ञानायोत्तमाय /ज्ञानमुत्तमाय/ नमः
 456. ॐ सुव्रताय नमः
 457. ॐ सुमुखाय नमः
 458. ॐ सूक्ष्माय नमः
 459. ॐ सुघोषाय नमः
 460. ॐ सुखदाय नमः
 461. ॐ सुहृदे नमः
 462. ॐ मनोहराय नमः
 463. ॐ जितक्रोधाय नमः
 464. ॐ वीरबाहवे नमः
 465. ॐ विदारणाय नमः
 466. ॐ स्वापनाय नमः
 467. ॐ स्ववशाय नमः
 468. ॐ व्यापिने नमः
 469. ॐ नैकात्माय नमः
 470. ॐ नैककर्मकृते नमः
 471. ॐ वत्सराय नमः
 472. ॐ वत्सलाय नमः
 473. ॐ वत्सिने नमः
 474. ॐ रत्नगर्भाय नमः
 475. ॐ धनेश्वराय नमः
 476. ॐ धर्मगुपे नमः
 477. ॐ धर्मकृते नमः
 478. ॐ धर्मिणे नमः
 479. ॐ सते नमः
 480. ॐ असताय नमः
 481. ॐ क्षराय नमः
 482. ॐ अक्षराय नमः
 483. ॐ अविज्ञात्रे नमः
 484. ॐ सहस्रांशवे /सहस्रांशुवे/ नमः
 485. ॐ विधात्रे नमः
 486. ॐ कृतलक्षणाय नमः
 487. ॐ गभस्तिनेमये /गभस्तिनेमिये/ नमः
 488. ॐ सत्त्वस्थाय नमः
 489. ॐ सिंहाय नमः
 490. ॐ भूतमहेश्वराय नमः
 491. ॐ आदिदेवाय नमः
 492. ॐ महादेवाय नमः
 493. ॐ देवेशाय नमः
 494. ॐ देवभृद्गुरवे नमः
 495. ॐ उत्तराय नमः
 496. ॐ गोपतये नमः
 497. ॐ गोप्त्रे नमः
 498. ॐ ज्ञानगम्याय नमः
 499. ॐ पुरातनाय नमः
 500. ॐ शरीरभूतभृते नमः
 501. ॐ भोक्त्रे नमः
 502. ॐ कपींद्राय नमः
 503. ॐ भूरिदक्षिणाय नमः
 504. ॐ सोमपाय नमः
 505. ॐ अमृतपाय नमः
 506. ॐ सोमाय नमः
 507. ॐ पुरुजिते नमः
 508. ॐ पुरुसत्तमाय नमः
 509. ॐ विनयाय नमः
 510. ॐ जयाय नमः
 511. ॐ सत्यसंधाय नमः
 512. ॐ दाशार्हाय नमः
 513. ॐ सात्वतां पतये नमः
 514. ॐ जीवाय नमः
 515. ॐ विनयितासाक्षिणे नमः
 516. ॐ मुकुंदाय नमः
 517. ॐ अमितविक्रमाय नमः
 518. ॐ अंभोनिधये नमः
 519. ॐ अनंतात्माय नमः
 520. ॐ महोदधिश्याय नमः
 521. ॐ अंतकाय नमः
 522. ॐ अजाय नमः
 523. ॐ महार्हाय नमः
 524. ॐ स्वाभाव्याय नमः
 525. ॐ जितामित्राय नमः
 526. ॐ प्रमोदनाय नमः
 527. ॐ आनंदाय नमः
 528. ॐ नंदनाय नमः
 529. ॐ नंदाय नमः
 530. ॐ सत्यधर्माय नमः
 531. ॐ त्रिविक्रमाय नमः
 532. ॐ महर्षये नमः
 533. ॐ कपिलाचार्याय नमः
 534. ॐ कृतज्ञाय नमः
 535. ॐ मेदिनिपतये /मेदिनिपतिये/ नमः
 536. ॐ त्रिपदाय नमः
 537. ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः
 538. ॐ महाशृंगाय नमः
 539. ॐ कृतांतकृते नमः
 540. ॐ महावराहाय नमः
 541. ॐ गोविंदाय नमः
 542. ॐ सुशेणाय नमः
 543. ॐ कनकांगदिने नमः
 544. ॐ गुह्याय नमः
 545. ॐ गभीराय नमः
 546. ॐ गहनाय नमः
 547. ॐ गुप्ताय नमः
 548. ॐ चक्रगदाधराय नमः
 549. ॐ वेधसे नमः
 550. ॐ स्वांगाय नमः
 551. ॐ अजिताय नमः
 552. ॐ कृष्णाय नमः
 553. ॐ दृढाय नमः
 554. ॐ संकर्षणोच्युताय नमः
 555. ॐ वरुणाय नमः
 556. ॐ वारुणाय नमः
 557. ॐ वृक्षाय नमः
 558. ॐ पुष्कराक्षाय नमः
 559. ॐ महामनसे /महामनाय/ नमः
 560. ॐ भगवते नमः
 561. ॐ भगघ्ने /भगहाय/ नमः
 562. ॐ आनंदिने नमः
 563. ॐ वनमालिने नमः
 564. ॐ हलायुधाय नमः
 565. ॐ आदित्याय नमः
 566. ॐ ज्योतिरादित्याय नमः
 567. ॐ सहिष्णवे /सहिष्णुवे/ नमः
 568. ॐ गतिसत्तमाय नमः
 569. ॐ सुधन्वने /सुधन्वाय/ नमः
 570. ॐ खंडपरशवे /खंडपरशुवे/ नमः
 571. ॐ दारुणाय नमः
 572. ॐ द्रविणप्रदायय नमः
 573. ॐ दिवस्पृशे नमः
 574. ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः
 575. ॐ वाचस्पतये /वाचस्पतिये/ नमः
 576. ॐ अयोनिजाय नमः
 577. ॐ त्रिसाम्ने /त्रिसामाय/ नमः
 578. ॐ सामगाय नमः
 579. ॐ साम्ने /सामाय/ नमः
 580. ॐ निर्वाणाय नमः
 581. ॐ भेषजाय नमः
 582. ॐ भिषजे नमः
 583. ॐ संन्यासकृते नमः
 584. ॐ शमाय नमः
 585. ॐ शांताय नमः
 586. ॐ निष्ठाय नमः
 587. ॐ शांत्यै नमः
 588. ॐ परायणाय नमः
 589. ॐ शुभांगाय नमः
 590. ॐ शांतिदाय नमः
 591. ॐ सृष्टाय नमः
 592. ॐ कुमुदाय नमः
 593. ॐ कुवलेशयाय नमः
 594. ॐ गोहिताय नमः
 595. ॐ गोपतये /गोपतिये/ नमः
 596. ॐ गोप्त्रे /गोप्ताय/ नमः
 597. ॐ वृषभाक्षाय नमः
 598. ॐ वृषप्रियाय नमः
 599. ॐ अनिवर्तिने नमः
 600. ॐ निवृत्तात्माय नमः
 601. ॐ संक्षेप्त्रे /संक्षेप्ताय/ नमः
 602. ॐ क्षेमकृते नमः
 603. ॐ शिवाय नमः
 604. ॐ श्रीवत्सवक्षसे /श्रीवत्सवक्षाय/ नमः
 605. ॐ श्रीवासाय नमः
 606. ॐ श्रीपतये /श्रीपतिये/ नमः
 607. ॐ श्रीमतां वराय नमः
 608. ॐ श्रीदाय नमः
 609. ॐ श्रीशाय नमः
 610. ॐ श्रीनिवासाय नमः
 611. ॐ श्रीनिधये नमः
 612. ॐ श्रीविभावनाय नमः
 613. ॐ श्रीधरय नमः
 614. ॐ श्रीकराय नमः
 615. ॐ श्रेयसे नमः
 616. ॐ श्रीमते /श्रीमतिये/ नमः
 617. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः
 618. ॐ स्वक्षाय नमः
 619. ॐ स्वंगाय नमः
 620. ॐ शतानंदाय नमः
 621. ॐ नंदाय नमः
 622. ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः
 623. ॐ विजितात्मने नमः
 624. ॐ अविधेयात्मने नमः
 625. ॐ सत्कीर्तिते नमः
 626. ॐ छिन्नसंशयाय नमः
 627. ॐ उदीर्णाय नमः
 628. ॐ सर्वदश्चक्षुवे नमः
 629. ॐ अनीशाय नमः
 630. ॐ शाश्वतस्थिराय नमः
 631. ॐ भूशयाय नमः
 632. ॐ भूषणाय नमः
 633. ॐ भूतये नमः
 634. ॐ विशोकाय नमः
 635. ॐ शोकनाशनाय नमः
 636. ॐ अर्चिष्मते नमः
 637. ॐ अर्चिताय नमः
 638. ॐ कुंभाय नमः
 639. ॐ विशुद्धात्मने नमः
 640. ॐ विशोधनाय नमः
 641. ॐ अनिरुद्धाय नमः
 642. ॐ अप्रतिरथाय नमः
 643. ॐ प्रद्युम्नाय नमः
 644. ॐ अमितविक्रमाय नमः
 645. ॐ कालनेमिनिघ्ने /कालनेमिनिहाय/ नमः
 646. ॐ वीराय नमः
 647. ॐ शौरये /शौरिये/ नमः
 648. ॐ शूरजनेश्वराय नमः
 649. ॐ त्रिलोकात्मने /त्रिलोकात्माय/ नमः
 650. ॐ त्रिलोकेशाय नमः
 651. ॐ केशवाय नमः
 652. ॐ केशिघ्ने /केशिहाय/ नमः
 653. ॐ हराय नमः
 654. ॐ कामदेवाय नमः
 655. ॐ कामपालाय नमः
 656. ॐ कामिने नमः
 657. ॐ कांताय नमः
 658. ॐ कृतागमाय नमः
 659. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः
 660. ॐ विष्णवे नमः
 661. ॐ वीराय नमः
 662. ॐ अनंताय नमः
 663. ॐ धनंजयाय नमः
 664. ॐ ब्रह्मण्याय नमः
 665. ॐ ब्रह्मकृत् ब्रह्मणे नमः
 666. ॐ ब्रह्मणे नमः
 667. ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः
 668. ॐ ब्रह्मविदे नमः
 669. ॐ ब्राह्मणाय नमः
 670. ॐ ब्रह्मिणे नमः
 671. ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः
 672. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
 673. ॐ महाक्रमाय नमः
 674. ॐ महाकर्माय नमः
 675. ॐ महातेजाय नमः
 676. ॐ महोरगाने नमः
 677. ॐ महाक्रतवे नमः
 678. ॐ महायज्वाय नमः
 679. ॐ महायज्ञाय नमः
 680. ॐ महाहविषे नमः
 681. ॐ स्तव्याय नमः
 682. ॐ स्तवप्रियाय नमः
 683. ॐ स्तोत्राय नमः
 684. ॐ स्तुतये नमः
 685. ॐ स्तोत्रे नमः
 686. ॐ रणप्रियाय नमः
 687. ॐ पूर्णाय नमः
 688. ॐ पूरयित्रे नमः
 689. ॐ पुण्याय नमः
 690. ॐ पुण्यकीर्तये नमः
 691. ॐ अनामयाय नमः
 692. ॐ मानोजवाय नमः
 693. ॐ तीर्थकराय नमः
 694. ॐ वसुरेतसे /वसुरेताय/ नमः
 695. ॐ वसुप्रदाय नमः
 696. ॐ वासुप्रदाय नमः
 697. ॐ वासुदेवो नमः
 698. ॐ वसवे नमः
 699. ॐ वसुमनसे नमः
 700. ॐ हविषे नमः
 701. ॐ सद्गतये नमः
 702. ॐ सत्कृतये नमः
 703. ॐ सत्तायै नमः
 704. ॐ सद्बूतये /सद्भूतिये/ नमः
 705. ॐ सत्परायणाय नमः
 706. ॐ शूरसेनाय नमः
 707. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः
 708. ॐ सन्निवासाय नमः
 709. ॐ सुयामुनाय नमः
 710. ॐ भूतावासाय नमः
 711. ॐ वासुदेवाय नमः
 712. ॐ सर्वासुनिलयाय नमः
 713. ॐ अनलाय नमः
 714. ॐ दर्पघ्ने /दर्पहाय/ नमः
 715. ॐ दर्पदाय नमः
 716. ॐ दृप्ताय नमः
 717. ॐ दुर्धरोथाय नमः
 718. ॐ अपराजिताय नमः
 719. ॐ विश्वमूर्तये /विश्वमूर्तिये/ नमः
 720. ॐ महामूर्तये /महामुर्तिये/ नमः
 721. ॐ दीप्तमूर्तये /दीप्तमूर्तिये/ नमः
 722. ॐ अमूर्तिमते नमः
 723. ॐ अनेकमूर्तये नमः
 724. ॐ अव्यक्ताय नमः
 725. ॐ शतमूर्तये नमः
 726. ॐ शताननाय नमः
 727. ॐ एकस्मै नमः
 728. ॐ नैकस्मै नमः
 729. ॐ स्तवाय नमः
 730. ॐ काय नमः
 731. ॐ कस्मै नमः
 732. ॐ यस्मै नमः
 733. ॐ तस्मै नमः
 734. ॐ पदमनुत्तमाय नमः
 735. ॐ लोकबंधवे /लोकबंधुवे/ नमः
 736. ॐ लोकनाथाय नमः
 737. ॐ माधवाय नमः
 738. ॐ भक्तवत्सलाय नमः
 739. ॐ सुवर्णवर्णाय नमः
 740. ॐ हेमांगाय नमः
 741. ॐ वरांगाय नमः
 742. ॐ चंदनांगदिने नमः
 743. ॐ वीरघ्ने /वीरहाय/ नमः
 744. ॐ विषमाय नमः
 745. ॐ शून्याय नमः
 746. ॐ घृताशिषे नमः
 747. ॐ अचलाय नमः
 748. ॐ चलाय नमः
 749. ॐ अमानिने नमः
 750. ॐ मानदाय नमः
 751. ॐ मान्याय नमः
 752. ॐ लोकस्वामिने नमः
 753. ॐ त्रिलोकधृते नमः
 754. ॐ सुमेधाय नमः
 755. ॐ मेधजाय नमः
 756. ॐ धन्याय नमः
 757. ॐ सत्यमेधसे /सत्यमेधाय/ नमः
 758. ॐ धराधराय नमः
 759. ॐ तेजोवृषाय नमः
 760. ॐ द्युतिधराय नमः
 761. ॐ सर्वशस्त्र भृतांवराय नमः
 762. ॐ प्रग्रहाय नमः
 763. ॐ निग्रहा नमः
 764. ॐ व्यग्राय नमः
 765. ॐ नैकशृंगाय नमः
 766. ॐ गदाग्रजाय नमः
 767. ॐ चतुर्मूर्तये नमः
 768. ॐ चतुर्बाहवे /चतुर्बाहुवे/ नमः
 769. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः
 770. ॐ चतुर्गतये नमः
 771. ॐ चतुरात्माय नमः
 772. ॐ चतुर्भावाय नमः
 773. ॐ चतुर्वेदविदे नमः
 774. ॐ एकपदे /एकपादाय/नमः
 775. ॐ समावर्ताय नमः
 776. ॐ अनिवृत्तात्मने /अनिवृत्तात्माय/ नमः
 777. ॐ दुर्जयाय नमः
 778. ॐ दुरतिक्रमाय नमः
 779. ॐ दुर्लभाय नमः
 780. ॐ दुर्गमाय नमः
 781. ॐ दुर्गाय नमः
 782. ॐ दुरावासाय नमः
 783. ॐ दुरारिघ्ने /दुरारिहाय/ नमः
 784. ॐ शुभांगाय नमः
 785. ॐ लोकसारंगाय नमः
 786. ॐ सुतंतवे /सुतंतुवे/ नमः
 787. ॐ तंतुवर्धनाय नमः
 788. ॐ इंद्रकर्मणे /इंद्रकर्माय/ नमः
 789. ॐ महाकर्मणे /महाकर्माय/ नमः
 790. ॐ कृतकर्मणे नमः
 791. ॐ कृतागमाय नमः
 792. ॐ उद्भवाय नमः
 793. ॐ सुंदराय नमः
 794. ॐ सुंदाय नमः
 795. ॐ रत्ननाभाय नमः
 796. ॐ सुलोचनाय नमः
 797. ॐ अर्काय नमः
 798. ॐ वाजसनाय नमः
 799. ॐ शृंगिणे नमः
 800. ॐ जयंताय नमः
 801. ॐ सर्वविज्जये नमः
 802. ॐ सुवर्णबिंदवे /सुवर्णेबिंदुवे/ नमः
 803. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 804. ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः
 805. ॐ महाहृदाय नमः
 806. ॐ महागर्ताय नमः
 807. ॐ महाभूताय नमः
 808. ॐ महानिधगवे नमः
 809. ॐ कुमुदाय नमः
 810. ॐ कुंदराय नमः
 811. ॐ कुंदाय नमः
 812. ॐ पर्जन्याय नमः
 813. ॐ पावनाय नमः
 814. ॐ अनिलाय नमः
 815. ॐ अमृताशाय नमः
 816. ॐ अमृतवपुषे नमः
 817. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 818. ॐ सर्वतोमुखाय नमः
 819. ॐ सुलभाय नमः
 820. ॐ सुव्रताय नमः
 821. ॐ सिद्धाय नमः
 822. ॐ शत्रुजिते नमः
 823. ॐ शत्रुतापनाय नमः
 824. ॐ न्यग्रोधाय नमः
 825. ॐ औदुंबराय नमः
 826. ॐ अश्वत्थाय नमः
 827. ॐ चाणूरांध्रनिषूदनाय नमः
 828. ॐ सहस्रार्चिषे नमः
 829. ॐ सप्तजिह्वाय नमः
 830. ॐ सप्तैधसे नमः
 831. ॐ सप्तवाहनाय नमः
 832. ॐ अमूर्तये नमः
 833. ॐ अनघाय नमः
 834. ॐ अचिंत्याय नमः
 835. ॐ भयकृते नमः
 836. ॐ भयनाशनाय नमः
 837. ॐ अणवे /अणुवे/ नमः
 838. ॐ बृहते नमः
 839. ॐ कृशाय नमः
 840. ॐ स्थूलाय नमः
 841. ॐ गुणभृते नमः
 842. ॐ निर्गुणाय नमः
 843. ॐ महते नमः
 844. ॐ अधृताय नमः
 845. ॐ स्वधृताय नमः
 846. ॐ स्वास्याय नमः
 847. ॐ प्राग्वंशाय नमः
 848. ॐ वंशवर्धनाय नमः
 849. ॐ भारकृते नमः
 850. ॐ कथिताय नमः
 851. ॐ योगिने नमः
 852. ॐ योगीशाय नमः
 853. ॐ सर्वकामदाय नमः
 854. ॐ आश्रमाय नमः
 855. ॐ श्रमणाय नमः
 856. ॐ क्षामाय नमः
 857. ॐ सुपर्णाय नमः
 858. ॐ वायुवाहनाय नमः
 859. ॐ धनुर्धराय नमः
 860. ॐ धनुर्वेदाय नमः
 861. ॐ दंडाय नमः
 862. ॐ दमयित्रे नमः
 863. ॐ दमाय नमः
 864. ॐ अपराजिताय नमः
 865. ॐ सर्वसहाय नमः
 866. ॐ नियंत्रे/नियंताय/ नमः
 867. ॐ अनियमाय नमः
 868. ॐ अयमाय नमः
 869. ॐ सत्त्ववते नमः
 870. ॐ सात्त्विकाय नमः
 871. ॐ सत्याय नमः
 872. ॐ सत्यधर्म परायणाय नमः
 873. ॐ अभिप्रायाय नमः
 874. ॐ प्रियार्हाय नमः
 875. ॐ अर्हाय नमः
 876. ॐ प्रियकृते नमः
 877. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः
 878. ॐ विहासगतये नमः
 879. ॐ ज्योतिषे नमः
 880. ॐ सुरुचये नमः
 881. ॐ हुतभुजे नमः
 882. ॐ विभवे नमः
 883. ॐ रवये नमः
 884. ॐ विरोचनाय नमः
 885. ॐ सूर्याय नमः
 886. ॐ सविताय नमः
 887. ॐ रविलोचनाय नमः
 888. ॐ अनंताय नमः
 889. ॐ हुतभुजे नमः
 890. ॐ भोक्ताय नमः
 891. ॐ सुखदाय नमः
 892. ॐ नैकजाय नमः
 893. ॐ अग्रजाय नमः
 894. ॐ अनिर्विण्णाय नमः
 895. ॐ सदामर्षिणे नमः
 896. ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः
 897. ॐ अद्भुताय नमः
 898. ॐ सनातनाय नमः
 899. ॐ सनातनतमाय नमः
 900. ॐ कपिलाय नमः
 901. ॐ कपये नमः
 902. ॐ अव्ययाय नमः
 903. ॐ स्वस्तिदाय नमः
 904. ॐ स्वस्तिकृते नमः
 905. ॐ स्वस्तये नमः
 906. ॐ स्वस्तिभुजे नमः
 907. ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः
 908. ॐ अरौद्राय नमः
 909. ॐ कुंडलिने नमः
 910. ॐ चक्रिशे नमः
 911. ॐ विक्रमिणे नमः
 912. ॐ ऊर्जितशासनाय नमः
 913. ॐ शब्दातिगाय नमः
 914. ॐ शब्दसहाय नमः
 915. ॐ शिशिराय नमः
 916. ॐ शर्वकराय नमः
 917. ॐ अक्रूराय नमः
 918. ॐ पेशलाय नमः
 919. ॐ दक्षाय नमः
 920. ॐ दक्षिणाय नमः
 921. ॐ क्षमिणां वराय नमः
 922. ॐ विद्वत्तमाय नमः
 923. ॐ वीतभयाय नमः
 924. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः
 925. ॐ उत्तारणाय नमः
 926. ॐ दुष्कृतिघ्ने /दुष्कृतिहाय/ नमः
 927. ॐ पुण्याय नमः
 928. ॐ दुःस्वप्ननाशाय नमः
 929. ॐ वीरघ्ने /वीरहाय/ नमः
 930. ॐ रक्षणाय नमः
 931. ॐ सद्भ्यो/संताय/ नमः
 932. ॐ जीवनाय नमः
 933. ॐ पर्यवस्थिताय नमः
 934. ॐ अनंतरूपाय नमः
 935. ॐ अनंतश्रिये नमः
 936. ॐ जितमन्यवे /जितमन्युवे/ नमः
 937. ॐ भयापहाय नमः
 938. ॐ चतुरश्राय नमः
 939. ॐ गभीरात्माने नमः
 940. ॐ विदिशाय नमः
 941. ॐ व्यादिशाय नमः
 942. ॐ दिशाय नमः
 943. ॐ अनादये /अनादिये/ नमः
 944. ॐ भुवोभुवे नमः
 945. ॐ लक्ष्मै नमः
 946. ॐ सुवीराय नमः
 947. ॐ रुचिरांगदाय नमः
 948. ॐ जननाय नमः
 949. ॐ जन्मादये नमः
 950. ॐ भीमाय नमः
 951. ॐ भीमपराक्रमाय नमः
 952. ॐ आधारनिलयाय नमः
 953. ॐ अधात्रे नमः
 954. ॐ पुष्पहासाय नमः
 955. ॐ प्रजागराय नमः
 956. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः
 957. ॐ सत्पथाचाराय नमः
 958. ॐ प्राणदाय नमः
 959. ॐ प्रणवाय नमः
 960. ॐ पणाय नमः
 961. ॐ प्रमाणाय नमः
 962. ॐ प्राणनिलयाय नमः
 963. ॐ प्राणभृते नमः
 964. ॐ प्राणजीवनाय नमः
 965. ॐ तत्त्वाय नमः
 966. ॐ तत्त्वविदे नमः
 967. ॐ एकात्मने नमः
 968. ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः
 969. ॐ भूर्भुवःस्वस्तरवे नमः
 970. ॐ ताराय नमः
 971. ॐ सवित्रे नमः
 972. ॐ प्रपितामहाय नमः
 973. ॐ यज्ञाय नमः
 974. ॐ यज्ञपतये नमः
 975. ॐ यज्वने /यज्वाय/ नमः
 976. ॐ यज्ञांगाय नमः
 977. ॐ यज्ञवाहनाय नमः
 978. ॐ यज्ञभृते नमः
 979. ॐ यज्ञकृते नमः
 980. ॐ यज्ञिने नमः
 981. ॐ यज्ञभुजे नमः
 982. ॐ यज्ञसाधनाय नमः
 983. ॐ यज्ञांतकृते नमः
 984. ॐ यज्ञगुह्याय नमः
 985. ॐ अन्नाय नमः
 986. ॐ अन्नदाय नमः
 987. ॐ आत्मयोनये /आत्मयोनिये/ नमः
 988. ॐ स्वयंजाताय नमः
 989. ॐ वैखानाय नमः
 990. ॐ सामगायनाय नमः
 991. ॐ देवकीनंदनाय नमः
 992. ॐ स्रष्टाय नमः
 993. ॐ क्षितीशाय नमः
 994. ॐ पापनाशाय नमः
 995. ॐ शंखभृते नमः
 996. ॐ नंदकिने नमः
 997. ॐ चक्रिणे नमः
 998. ॐ शार्ंग धन्वाय नमः
 999. ॐ गदाधराय नमः
 1000. ॐ रथांगपाणये नमः
 1001. ॐ अक्षोभ्याय नमः
 1002. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः

 

 

 

 

Vishnu Sahasranama Hindi Lyrics & meaning – The Spiritual Talks (the-spiritualtalks.com)

 

 

 

Vishnu sahasranama English Lyrics with meaning – The Spiritual Talks (the-spiritualtalks.com)

 

 

 

 

 

Be a part of this Spiritual family by visiting more spiritual articles on:

The Spiritual Talks

 

For more divine and soulful mantras, bhajan and hymns:

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

 

For Spiritual quotes , Divine images and wallpapers  & Pinterest Stories:

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

 

For any query contact on:

E-mail id: thespiritualtalks01@gmail.com

 

 

 

 

 

 

By spiritual talks

Welcome to the spiritual platform to find your true self, to recognize your soul purpose, to discover your life path, to acquire your inner wisdom, to obtain your mental tranquility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!