Shri Ram Ashtottar shat namavali

Shri Ram Ashtottar Shat Namavali| श्री राम अष्टोत्तर शत नामावली | 108 names of Lord Rama | श्री राम के 108 नाम | भगवान् राम के 108 नाम 

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

 

 

 

Shri Ram Ashtottar shat namavali

 

 

 

1- ॐ श्रीरामाय नमः।  Om Shriramaya Namah।
2- ॐ रामभद्राय नमः।Om Ramabhadraya Namah।
3- ॐ रामचन्द्राय नमः।Om Ramachandraya Namah।
4- ॐ शाश्वताय नमः।Om Shashwataya Namah।
5- ॐ राजीवलोचनाय नमः।Om Rajivalochanaya Namah।
6- ॐ श्रीमते नमः।Om Shrimate Namah।
7- ॐ राजेन्द्राय नमः।Om Rajendraya Namah।
8- ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।Om Raghupungavaya Namah।
9- ॐ जानकीवल्लभाय नमः।Om Janakivallabhaya Namah।
10- ॐ जैत्राय नमः।Om Jaitraya Namah।
11- ॐ जितामित्राय नमः।Om Jitamitraya Namah।
12- ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।Om Vishwamitrapriyaya Namah।
13- ॐ दान्ताय नमः।Om Dantaya Namah।
14- ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।Om Sharanatranatatparaya Namah।
15- ॐ वालिप्रमथनाय नमः।Om Valipramathanaya Namah।
16- ॐ वाग्मिने नमः।Om Vagmine Namah।
17- ॐ सत्यवाचे नमः।Om Satyavache Namah।
18- ॐ सत्यविक्रमाय नमः।Om Satyavikramaya Namah।
19- ॐ सत्यव्रताय नमः।Om Satyavrataya Namah।
20- ॐ व्रतधराय नमः।Om Vratadharaya Namah।
21- ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।Om Sadahanumadashritaya Namah।
22- ॐ कौसलेयाय नमः।Om Kausaleyaya Namah।
23- ॐ खरध्वंसिने नमः।Om Kharadhwansine Namah।
24- ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।Om Viradhavadhapanditaya Namah।
25- ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।Om Vibhishanaparitratre Namah।
26- ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।Om Harakodandakhandanaya Namah।
27- ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।Om Saptatalaprabhetre Namah।
28- ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।Om Dashagrivashiroharaya Namah।
29- ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।Om Jamadagnyamahadarpadalaya Namah।
30- ॐ ताटकान्तकाय नमः।Om Tatakantakaya Namah।
31- ॐ वेदान्तसाराय नमः।Om Vedantasaraya Namah।
32- ॐ वेदात्मने नमः।Om Vedatmane Namah।
33- ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।Om Bhavarogasyabheshajaya Namah।
34- ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।Om Dushanatrishirohantre Namah।
35- ॐ त्रिमूर्तये नमः।Om Trimurtaye Namah।
36- ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।Om Trigunatmakaya Namah।
37- ॐ त्रिविक्रमाय नमः।Om Trivikramaya Namah।
38- ॐ त्रिलोकात्मने नमः।Om Trilokatmane Namah।
39- ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।Om Punyacharitrakirtanaya Namah।
40- ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।Om Trilokarakshakaya Namah।
41- ॐ धन्विने नमः।Om Dhanwine Namah।
42- ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।Om Dandakaranyakartanaya Namah।
43- ॐ अहल्याशापशमन नमः।Om Ahalyashapashamana Namah।
44- ॐ पितृभक्ताय नमः।Om Pitribhaktaya Namah।
45- ॐ वरप्रदाय नमः।Om Varapradaya Namah।
46- ॐ जितेन्द्रियाय नमः।Om Jitendriyaya Namah।
47- ॐ जितक्रोधाय नमः।Om Jitakrodhaya Namah।
48- ॐ जितमित्राय नमः।Om Jitamitraya Namah।
49- ॐ जगद्गुरवे नमः।Om Jagadgurave Namah।
50- ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।Om Rikshavanarasanghatine Namah।
51- ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।Om Chitrakutasamashrayaya Namah।
52- ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।Om Jayantatranavaradaya Namah।
53- ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।Om Sumitraputrasevitaya Namah।
54- ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।Om Sarvadevadidevaya Namah।
55- ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।Om Mritavanarajivanaya Namah।
56- ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।Om Mayamarichahantre Namah।
57- ॐ महादेवाय नमः।Om Mahadevaya Namah।
58- ॐ महाभुजाय नमः।Om Mahabhujaya Namah।
59- ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।Om Sarvadevastutaya Namah।
60- ॐ सौम्याय नमः।Om Saumyaya Namah।
61- ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namah।
62- ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।Om Munisanstutaya Namah।
63- ॐ महायोगिने नमः।Om Mahayogine Namah।
64- ॐ महोदराय नमः।Om Mahodaraya Namah।
65- ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।Om Sugrivepsitarajyadaya Namah।
66- ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।Om Sarvapunyadhikaphalaya Namah।
67- ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।Om Smritasarvaghanashanaya Namah।
68- ॐ आदिपुरुषाय नमः।Om Adipurushaya Namah।
69- ॐ परमपुरुषाय नमः।Om Paramapurushaya Namah।
70- ॐ महापुरुषाय नमः।Om Mahapurushaya Namah।
71 -ॐ पुण्योदयाय नमः।Om Punyodayaya Namah।
72- ॐ दयासाराय नमः।Om Dayasaraya Namah।
73- ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।Om Puranapurushottamaya Namah।
74- ॐ स्मितवक्त्राय नमः।Om Smitavaktraya Namah।
75- ॐ मितभाषिणे नमः।Om Mitabhashine Namah।
76- ॐ पूर्वभाषिणे नमः।Om Purvabhashine Namah।
77- ॐ राघवाय नमः।Om Raghavaya Namah।
78- ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।Om Anantagunagambhiraya Namah।
79- ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।Om Dhirodattagunottamaya Namah।
80- ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।Om Mayamanushacharitraya Namah।
81- ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।Om Mahadevadipujitaya Namah।
82- ॐ सेतुकृते नमः।Om Setukrite Namah।
83- ॐ जितवाराशये नमः।Om Jitavarashaye Namah।
84- ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।Om Sarvatirthamayaya Namah।
85- ॐ हरये नमः।Om Haraye Namah।
86- ॐ श्यामाङ्गाय नमः।Om Shyamangaya Namah।                                   
87- ॐ सुन्दराय नमः।Om Sundaraya Namah।
88- ॐ शूराय नमः।Om Shuraya Namah।
89- ॐ पीतवाससे नमः।Om Pitavasase Namah।
90- ॐ धनुर्धराय नमः।Om Dhanurdharaya Namah।
91- ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।Om Sarvayajnadhipaya Namah।
92- ॐ यज्विने नमः।Om Yajvine Namah।
93- ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।Om Jaramaranavarjitaya Namah।
94- ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।Om Shivalingapratishthatre Namah।
95- ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।Om Sarvapagunavarjitaya Namah।
96- ॐ परमात्मने नमः।Om Paramatmane Namah।
97- ॐ परब्रह्मणे नमः।Om Parabrahmane Namah।
98- ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
99-ॐ परंज्योतिषे नमः।Om Paramjyotishe Namah।
100-ॐ परंधाम्ने नमः।Om Paramdhamne Namah।
101-ॐ पराकाशाय नमः।Om Parakashaya Namah।
102- ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namah।
103-ॐ परेशाय नमः।Om Pareshaya Namah।
104-ॐ पारगाय नमः।Om Paragaya Namah।
105-ॐ पाराय नमः।Om Paaraay  Namah।
106-ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।Om Sarvadevatmakaya Namah।
107-ॐ परस्मै नमः।Om Parasmai Namah।
108 – ॐ जनार्दनाय नमः।Om Janardanaya Namah।

 

 

 

Be a part of this Spiritual family by visiting more spiritual articles on:

The Spiritual Talks

 

For more divine and soulful mantras, bhajan and hymns:

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

 

For Spiritual quotes , Divine images and wallpapers  & Pinterest Stories:

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

 

For any query contact on:

E-mail id: thespiritualtalks01@gmail.com

 

 

 

 

By spiritual talks

Welcome to the spiritual platform to find your true self, to recognize your soul purpose, to discover your life path, to acquire your inner wisdom, to obtain your mental tranquility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!