Category: Ashtakam

श्रीराधाष्टकं हिंदी भजन लिरिक्स-Shree Radhashtakam Hindi Lyrics

श्रीराधाष्टकं हिंदी भजन लिरिक्स | Shree Radhashtakam Hindi Lyrics | Shri Radhashtakam bhajan lyrics | स्मरामि राधापदकञ्जयुग्मम् | Smarami Radhapadkanjyugmam | अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य “श्री श्रीजी महाराज” द्वारा विरचित…

Shri Radha Kunda Ashtakam with Hindi and English Meaning

रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित राधा कुंड अष्टकम | श्री राधाकुण्ड अष्टकम हिंदी अर्थ सहित | तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे| Sri Radhakunda Ashtakam Sanskrit Lyrics ॥ श्रीराधाकुण्डाष्टकम् | Shri Radha Kund…

श्रीगान्धर्वासम्प्रार्थनाष्टकम् – श्री रूप गोस्वामी

श्रीगान्धर्वासम्प्रार्थनाष्टकम् – श्री रूप गोस्वामी | श्री गंधर्व सम्प्रार्थनाष्टकम् | Shri Gandharv Samprarthnashtakam | श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित गन्धर्व सम्प्रार्थना अष्टकम | राधा प्रार्थना अष्टकम हिंदी अर्थ सहित |…

Shri Krishnachandrashtakam by ShriKevalram

Shri Krishnachandrashtakam by ShriKevalram| श्रीकेवलराम द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम| कृष्णचन्द्राष्टकम् | वनभुवि विहरन्तौ तच्छविं वर्णयन्तौ| श्रीकेवलरामविरचितं कृष्णचन्द्राष्टकं| कृष्णाष्टकम | Krishna chandrashtakam | Krishnashtakam | Krishnachandrashtakam composed by shri Kevalram | Shri…

कृष्णदासकविराज द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम

कृष्णदासकविराज द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम| कृष्णचन्द्राष्टकम् | स्वाङ्घ्रिदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः | कृष्णदासकविराजविरचितं कृष्णचन्द्राष्टकं| कृष्णाष्टकम | Krishna chandrashtakam | Krishnashtakam | Krishnachandrashtakam composed by shri Krishnadaskaviraj| Shri Krishnadaskaviraj virachitm krishna chandra…

error: Content is protected !!