Tag: रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमहासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलंबिहेममकुटं रत्नोज्ज्वलत् कुण्डलम् ।

Shri Jagannath Panchakam with meaning

Shri Jagannath Panchakam with meaning| श्री जगन्नाथ पञ्चकम् | Shri Jagannath Panchkam | जगन्नाथ पंचकम् – Jagannatha panchakam lyrics | Jagannath panchakam – जगन्नाथ पंचकम्| श्री जगन्नाथ पञ्चकम् हिंदी अर्थ…

error: Content is protected !!