Tag: श्री कृष्णकान्तायै नमः । श्री कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः ।  श्री यशस्विन्यै नमः । श्री यशोदानन्दनवल्लभायै नमः । श्री त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः । श्री वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।

error: Content is protected !!