Tag: श्री राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणाधार  वृन्दाविपिन विहारिणी प्रणवों बारम्बार  जैसो तैसो रावरौ कृष्ण प्रिया सुखधाम  चरण शरण निज दीजिये सुन्दर सुखद ललाम

error: Content is protected !!