Tag: Shri Radhe vrishbhaanujaa Bhaktini Praanaadhaar. Vrinda Vipin Vihaarini Pranvau Baarambaar. Jaiso Taiso Raavrau Krishn Priya Sukhdham. Charan Sharan Nij Dijiye Sundar Sukhad Lalaam.

error: Content is protected !!